Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2206-58 PVV - Geen voorrang statushouders sociale huur

ID

1415

Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (8. Perspectiefnota 2023)
maandag 27 juni 10:00 tot 23:30
Raadzaal
Titel

2206-58 PVV - Geen voorrang statushouders sociale huur

Status

Aangenomen

Fractie(s)
  • Forum voor Democratie
  • LHN
  • Partij Democratie voor Zoetermeer
  • PVV
  • VVD
  • Zoetermeer Vooruit
Toelichting

Verzoekt het college:
• Het uitgangspunt te hanteren dat statushouders niet langer voorrang krijgen bij de toewijzing van sociale huurwoningen maar in te zetten op flexwoningen, tijdelijke woningen en noodwoningen om aan de taakstelling te voldoen;
• Hiertoe een plan van aanpak te realiseren en de nodige wijzigingen aan te brengen in de huisvestingsverordening Zoetermeer dan wel andere relevante beleidsdocumenten.

Geplande einddatum

1-7-2023

Portefeuillehouder

Weerwag, R

Gereed voor afdoening
Gereed voor afdoening
Wijze van afdoening

Afgedaan met een memo aan de raad, gepubliceerd op 9 mei 2023. Het college stelt voor de motie hiermee als afgedaan te beschouwen.

Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)