Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 27 juni 2022

10:00 - 23:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
M.J. Bezuijen
Toelichting

VOORJAARSDEBAT

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:23 - 00:04:02 - M.J Bezuijen
  00:04:02 - 00:04:08 - V.F. van Yperen
  00:04:08 - 00:05:15 - M.J Bezuijen
 2. 2

  00:10:01 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
 3. 3

  00:10:22 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
 4. 4

  00:10:28 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
 5. 6

  00:10:59 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
 6. 7

  00:11:05 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
 7. 7.b

 8. 7.h

 9. 8

  Volgorde fracties conform loting

  1. SP
  2. VVD
  3. Zó! Zoetermeer
  4. PvdA
  5. LHN
  6. Zoetermeer Vooruit
  7. CDA
  8. FVD
  9. D66
  10. PVV
  11. PDvZ
  12. GroenLinks
  13. ChristenUnie-SGP

  Spreektijden:
  1e termijn: maximale spreektijd 10 minuten per fractie, 55 minuten college;
  2e termijn: maximale spreektijd 4 minuten per fractie, 20 minuten college.

  Moties

  Titel
  2206-04 SP - Zoetermeer voor ons allemaal
  2206-05 SP - Zoetermeer Voor 14
  2206-06 SP - Maak samen een inventarisatie met de jeugdwerkers
  2206-06A SP - Maak samen een inventarisatie met preventieve partners, het onderwijs en de sport- en cultuurverenigingen
  2206-07 SP- Behoud ons stadsmuseum De Voorde
  2206-08 SP - Steuntje in de rug
  2206-09 SP - Wat te doen met het gat in de binnenstad
  2206-10 SP - Verminder de wachtlijsten in de jeugd- en gezinshulp
  2206-11 VVD - Eenden voeren is ratten voeren
  2206-12 VVD - Campagne straatintimidatie
  2206-13 VVD - Zero tolerance bij geweld tegen onze hulpverleners
  2206-14 VVD - Maak werk van het wegwerken
  2206-15 VVD - Geef hond en kind de ruimte!
  2206-16 Zó! - Tijdelijke wijkpost Buytenwegh
  2206-17 Zó! - Pictogrammen op speelplaatsen
  2206-18 Zó! - Dubbele afspraken voorkomen
  2206-19 Zó! - Polderama II
  2206-20 Zó! - Verbetering kwaliteit raadsstukken
  2206-21 PvdA - Actieplan statushouders
  2206-22 PvdA - Paadjes voor de Plas van Poot
  2206-23 PvdA - Meten is weten
  2206-24 PvdA - Ook groeimodel Cultuur
  2206-25 PvdA - Onderzoek overkappen tunnelbak Europaweg
  2206-26 PvdA - Jeugdhonk in iedere wijk
  2206-27 PvdA - Instandhouding Biebs op School
  2206-28 PvdA - Geen gat in de Markt!
  2206-29 PvdA - Coördinerend wethouder duurzaamheid
  2206-30 LHN - Uitbreiding formatie
  2206-31 LHN - Ecologisch beheer bermen en dijken
  2206-32 LHN - Combinatiefunctionaris voor ouderen en statushouders, asielzoekers en vluchtelingen
  2206-33 LHN - Trainees hebben de toekomst
  2206-34 LHN - Verloedering en veiligheid in het Van Tuyllpark
  2206-35 LHN - Teveel OZB-inkomsten terug naar de burgers
  2206-35A LHN - Teveel OZB-inkomsten terug naar burgers
  2206-36 LHN - Wachtlijsten Sociaal Domein
  2206-37 LHN - We zijn toch geen beesten
  2206-38 LHN - Leerplicht preventie aan de voordeur
  2206-39 Zoetermeer Vooruit - Help ouderen met aanvragen van inkomensregelingen
  2206-39A Zoetermeer Vooruit - Help ouderen met aanvragen van inkomensregelingen
  2206-40 Zoetermeer Vooruit - Jong en tegen eenzaamheid
  2206-41 Zoetermeer Vooruit - Digitaal overzicht milieueilanden
  2206-41A Zoetermeer Vooruit - Digitaal overzicht milieueilanden
  2206-42 Zoetermeer Vooruit - Bestrijden van Ratten
  2206-43 Zoetermeer Vooruit - Vervroegen verenigingsmonitor sport
  2206-44 LHN - Combinatiefunctionaris voor ouderen en statushouders, asielzoekers en vluchtelingen
  2206-45 FVD - Zwemlessen voor alle kinderen
  2206-46 FVD - Landtunnel laten vallen
  2206-47 FVD - Lage aangiftebereidheid
  2206-47A FVD - Lage aangiftebereidheid
  2206-48 FVD - Voetgangers en fietsers veilig door de dorpsstraat
  2206-49 FVD - Huisvesting Schietsportvereniging Zoetermeer
  2206-49A FVD - Huisvesting Schietsportvereniging Zoetermeer
  2206-50 D66 - Een Rijke schooldag
  2206-51 D66 - Meer dan alleen huizen bouwen
  2206-52 D66 - Grond voor starters!
  2206-53 PVV - Vasthouden aan Ontwikkelperspectief Bleizo-West
  2206-54 PVV - Meer middelen cameratoezicht
  2206-55 PVV - Aanvragen cameratoezicht toegankelijk
  2206-56 PVV - De wijkagent beter bekend
  2206-57 PVV - Versterken veiligheid ouderen
  2206-58 PVV - Geen voorrang statushouders sociale huur
  2206-59 GroenLinks - Zoetermeerpas voor bewoners noodopvang
  2206-60 GroenLinks - Help scholen snel aan schone lucht in de klas
  2206-61 GroenLinks - Nieuw leven in project Aandacht Werkt!
  2206-62 GroenLinks - Kwalitatieve bomen!
  2206-63 GroenLinks - Woonbeleid waar alle Zoetermeerders baat bij hebben
  2206-64 GroenLinks - Aansluiten bij Het Schone Lucht Akkoord
  2206-65 CU-SGP - (kleine) duurzame huisaanpassingen
  2206-66 CU-SGP - Enecomiljoenen herenigen
  2206-67 CU-SGP - met de fiets naar het park
  2206-68 CU-SGP - gezinsondersteuning
  2206-69 CU-SGP - buitengym
  2206-70 CU-SGP - de raad komt naar u toe
  2206-71 VVD - Wapenstok behouden
  2206-72 PvdA - Geen gat in de Markt!.
  2206-73 PvdA - Oprichten Stimuleringsfonds Cultuur Zoetermeer
  2206-74 FVD - Laadplaatsen zijn geen parkeerplaatsen
  2206-75 D66 - Meer smeren om ons tegen huidkanker te weren
  2206-76 GroenLinks - Laat bewoners van de noodopvang meedoen in Zoetermeer

  Toezeggingen

  Titel
  Toezegging 556
  Toezegging 557
  Toezegging 558
  Toezegging 559
  Toezegging 560
  Toezegging 561
  Toezegging 562
  Toezegging 563
  Toezegging 564
  Toezegging 565
  Toezegging 566
  Toezegging 567
  00:13:50 - 00:14:08 - M.J Bezuijen
  00:14:23 - 00:15:32 - J.A.L. Velner
  00:15:32 - 00:15:35 - M.J Bezuijen
  00:15:35 - 00:15:44 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  00:15:44 - 00:15:59 - J.A.L. Velner
  00:15:59 - 00:16:02 - M.J Bezuijen
  00:16:02 - 00:24:10 - J.A.L. Velner
  00:24:10 - 00:24:20 - M.J Bezuijen
  00:24:47 - 00:26:58 - E.H. Meijer
  00:26:58 - 00:27:01 - M.J Bezuijen
  00:27:01 - 00:27:23 - S.N. Bout
  00:27:23 - 00:27:24 - M.J Bezuijen
  00:27:24 - 00:28:12 - E.H. Meijer
  00:28:12 - 00:28:13 - M.J Bezuijen
  00:28:13 - 00:28:14 - E.H. Meijer
  00:28:14 - 00:28:19 - M.J Bezuijen
  00:28:19 - 00:28:24 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  00:28:24 - 00:28:25 - M.J Bezuijen
  00:28:25 - 00:28:26 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  00:28:26 - 00:28:55 - E.H. Meijer
  00:28:55 - 00:28:57 - M.J Bezuijen
  00:28:57 - 00:29:05 - M.J Bezuijen
  00:29:05 - 00:29:19 - V.J.A. Frinking
  00:29:19 - 00:29:20 - M.J Bezuijen
  00:29:20 - 00:30:07 - E.H. Meijer
  00:30:07 - 00:30:10 - M.J Bezuijen
  00:30:10 - 00:30:27 - V.J.A. Frinking
  00:30:27 - 00:30:29 - M.J Bezuijen
  00:30:29 - 00:30:40 - E.H. Meijer
  00:30:40 - 00:30:42 - M.J Bezuijen
  00:30:42 - 00:31:14 - J.J. Boerboom
  00:31:14 - 00:31:15 - M.J Bezuijen
  00:31:15 - 00:31:38 - E.H. Meijer
  00:31:38 - 00:31:41 - M.J Bezuijen
  00:31:41 - 00:34:09 - E.H. Meijer
  00:34:09 - 00:34:12 - M.J Bezuijen
  00:34:12 - 00:34:45 - M. Kraneveldt
  00:34:45 - 00:34:46 - M.J Bezuijen
  00:34:46 - 00:35:46 - E.H. Meijer
  00:35:46 - 00:35:50 - M.J Bezuijen
  00:35:50 - 00:36:15 - R. Haak
  00:36:15 - 00:36:21 - M.J Bezuijen
  00:36:21 - 00:36:34 - M. Kraneveldt
  00:36:34 - 00:36:38 - M.J Bezuijen
  00:36:38 - 00:37:00 - J.J. Boerboom
  00:37:00 - 00:37:01 - M.J Bezuijen
  00:37:01 - 00:37:37 - E.H. Meijer
  00:37:37 - 00:37:38 - M.J Bezuijen
  00:37:38 - 00:38:04 - J.J. Boerboom
  00:38:04 - 00:38:09 - M.J Bezuijen
  00:38:09 - 00:38:33 - S.N. Bout
  00:38:33 - 00:38:34 - M.J Bezuijen
  00:38:34 - 00:38:44 - E.H. Meijer
  00:38:44 - 00:38:56 - S.N. Bout
  00:38:56 - 00:38:57 - S.N. Bout
  00:38:57 - 00:39:02 - M.J Bezuijen
  00:39:02 - 00:40:16 - E.H. Meijer
  00:40:16 - 00:40:20 - M.J Bezuijen
  00:40:20 - 00:40:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  00:40:47 - 00:40:48 - M.J Bezuijen
  00:40:48 - 00:40:59 - E.H. Meijer
  00:40:59 - 00:41:00 - M.J Bezuijen
  00:41:00 - 00:41:37 - J.J. Boerboom
  00:41:37 - 00:41:38 - M.J Bezuijen
  00:41:38 - 00:42:36 - E.H. Meijer
  00:42:36 - 00:42:49 - M.J Bezuijen
  00:42:49 - 00:43:09 - J.J. Boerboom
  00:43:09 - 00:43:10 - M.J Bezuijen
  00:43:10 - 00:43:11 - E.H. Meijer
  00:43:11 - 00:43:14 - M.J Bezuijen
  00:43:14 - 00:43:15 - E.H. Meijer
  00:43:15 - 00:43:34 - F. Schoonbeek
  00:43:34 - 00:43:37 - M.J Bezuijen
  00:43:37 - 00:43:38 - E.H. Meijer
  00:43:38 - 00:44:00 - S.N. Bout
  00:44:00 - 00:44:01 - E.H. Meijer
  00:44:01 - 00:44:15 - M.J Bezuijen
  00:44:15 - 00:46:16 - E.H. Meijer
  00:46:16 - 00:46:20 - M.J Bezuijen
  00:46:20 - 00:46:48 - F. Schoonbeek
  00:46:48 - 00:46:49 - M.J Bezuijen
  00:46:49 - 00:46:55 - F. Schoonbeek
  00:46:55 - 00:47:10 - E.H. Meijer
  00:47:10 - 00:47:21 - M.J Bezuijen
  00:47:55 - 00:49:05 - R. van der Vlies
  00:49:05 - 00:49:07 - M.J Bezuijen
  00:49:07 - 00:49:21 - F. Schoonbeek
  00:49:21 - 00:49:22 - M.J Bezuijen
  00:49:22 - 00:49:26 - F. Schoonbeek
  00:49:26 - 00:49:28 - M.J Bezuijen
  00:49:28 - 00:49:52 - R. van der Vlies
  00:49:52 - 00:49:53 - M.J Bezuijen
  00:49:53 - 00:49:54 - R. van der Vlies
  00:49:54 - 00:49:55 - M.J Bezuijen
  00:49:55 - 00:49:56 - R. van der Vlies
  00:49:56 - 00:50:15 - J.J. Boerboom
  00:50:15 - 00:50:16 - R. van der Vlies
  00:50:16 - 00:50:17 - M.J Bezuijen
  00:50:17 - 00:50:24 - R. van der Vlies
  00:50:24 - 00:50:28 - M.J Bezuijen
  00:50:28 - 00:51:43 - R. van der Vlies
  00:51:43 - 00:51:45 - M.J Bezuijen
  00:51:45 - 00:51:59 - M. Kraneveldt
  00:51:59 - 00:52:01 - M. Kraneveldt
  00:52:01 - 00:52:02 - M.J Bezuijen
  00:52:02 - 00:52:23 - R. van der Vlies
  00:52:23 - 00:52:24 - M.J Bezuijen
  00:52:24 - 00:53:21 - R. van der Vlies
  00:53:21 - 00:53:24 - M.J Bezuijen
  00:53:24 - 00:53:42 - V.J.A. Frinking
  00:53:42 - 00:53:44 - M.J Bezuijen
  00:53:44 - 00:54:13 - R. van der Vlies
  00:54:13 - 00:54:15 - M.J Bezuijen
  00:54:15 - 00:54:23 - V.J.A. Frinking
  00:54:23 - 00:54:24 - M.J Bezuijen
  00:54:24 - 00:54:26 - V.J.A. Frinking
  00:54:26 - 00:54:28 - M.J Bezuijen
  00:54:28 - 00:55:47 - R. van der Vlies
  00:55:47 - 00:55:56 - M.J Bezuijen
  00:55:56 - 00:56:19 - M.J. Meurs-Troch
  00:56:19 - 00:56:21 - M.J Bezuijen
  00:56:21 - 00:57:06 - R. van der Vlies
  00:57:06 - 00:57:07 - M.J Bezuijen
  00:57:07 - 00:57:13 - M.J. Meurs-Troch
  00:57:13 - 00:57:14 - M.J Bezuijen
  00:57:14 - 00:57:37 - R. van der Vlies
  00:57:37 - 00:57:38 - M.J Bezuijen
  00:57:38 - 00:57:40 - M.J. Meurs-Troch
  00:57:40 - 00:57:42 - M.J Bezuijen
  00:57:42 - 00:58:51 - R. van der Vlies
  00:58:51 - 00:58:53 - M.J Bezuijen
  00:58:53 - 00:58:54 - R. van der Vlies
  00:58:54 - 00:59:08 - J.A.L. Velner
  00:59:08 - 00:59:16 - M.J Bezuijen
  00:59:16 - 00:59:33 - E.H. Meijer
  00:59:33 - 00:59:34 - R. van der Vlies
  00:59:34 - 00:59:35 - M.J Bezuijen
  00:59:35 - 00:59:55 - J.M.G. Wortel-Driessen
  00:59:55 - 00:59:58 - M.J Bezuijen
  00:59:58 - 01:00:17 - J.J. Boerboom
  01:00:17 - 01:00:19 - M.J Bezuijen
  01:00:19 - 01:01:05 - R. van der Vlies
  01:01:05 - 01:01:09 - M.J Bezuijen
  01:01:09 - 01:01:52 - R. van der Vlies
  01:01:52 - 01:01:54 - M.J Bezuijen
  01:01:54 - 01:02:12 - Y. Bink-Winterkamp
  01:02:12 - 01:02:13 - M.J Bezuijen
  01:02:13 - 01:02:37 - R. van der Vlies
  01:02:37 - 01:02:38 - M.J Bezuijen
  01:02:38 - 01:02:58 - J. van Gils
  01:02:58 - 01:02:59 - R. van der Vlies
  01:02:59 - 01:03:00 - M.J Bezuijen
  01:03:00 - 01:03:31 - R. van der Vlies
  01:03:31 - 01:03:33 - M.J Bezuijen
  01:03:33 - 01:05:14 - R. van der Vlies
  01:05:15 - 01:05:24 - M.J Bezuijen
  01:05:48 - 01:07:51 - M. Kraneveldt
  01:07:51 - 01:07:53 - M.J Bezuijen
  01:07:53 - 01:08:07 - E.H. Meijer
  01:08:07 - 01:08:08 - M. Kraneveldt
  01:08:08 - 01:08:09 - M.J Bezuijen
  01:08:09 - 01:08:14 - M. Kraneveldt
  01:08:14 - 01:09:06 - M. Kraneveldt
  01:09:06 - 01:09:16 - M.J Bezuijen
  01:09:17 - 01:09:29 - V.J.A. Frinking
  01:09:29 - 01:09:31 - M.J Bezuijen
  01:09:31 - 01:09:33 - M. Kraneveldt
  01:09:33 - 01:09:35 - M.J Bezuijen
  01:09:35 - 01:09:40 - Y. Bink-Winterkamp
  01:09:40 - 01:09:41 - M.J Bezuijen
  01:09:42 - 01:10:25 - M. Kraneveldt
  01:10:25 - 01:10:30 - M.J Bezuijen
  01:10:30 - 01:10:50 - Y. Bink-Winterkamp
  01:10:50 - 01:10:51 - M.J Bezuijen
  01:10:51 - 01:11:36 - M. Kraneveldt
  01:11:36 - 01:11:49 - Y. Bink-Winterkamp
  01:11:49 - 01:11:50 - M.J Bezuijen
  01:11:50 - 01:12:13 - M. Kraneveldt
  01:12:13 - 01:12:15 - M.J Bezuijen
  01:12:15 - 01:14:50 - M. Kraneveldt
  01:14:50 - 01:14:56 - M.J Bezuijen
  01:14:56 - 01:15:10 - Y. Bink-Winterkamp
  01:15:10 - 01:15:11 - Y. Bink-Winterkamp
  01:15:11 - 01:15:12 - M.J Bezuijen
  01:15:12 - 01:15:48 - M. Kraneveldt
  01:15:48 - 01:15:49 - M.J Bezuijen
  01:15:49 - 01:16:20 - J. van Gils
  01:16:20 - 01:16:21 - M.J Bezuijen
  01:16:21 - 01:16:47 - M. Kraneveldt
  01:16:47 - 01:16:49 - M.J Bezuijen
  01:16:49 - 01:17:02 - Y. Bink-Winterkamp
  01:17:02 - 01:17:03 - M.J Bezuijen
  01:17:03 - 01:17:07 - M. Kraneveldt
  01:17:07 - 01:17:08 - M.J Bezuijen
  01:17:08 - 01:17:24 - J. van Gils
  01:17:24 - 01:17:42 - M. Kraneveldt
  01:17:42 - 01:17:48 - M.J Bezuijen
  01:17:48 - 01:18:09 - M. Kraneveldt
  01:18:09 - 01:18:11 - M.J Bezuijen
  01:18:11 - 01:18:46 - J. van Gils
  01:18:46 - 01:18:50 - M.J Bezuijen
  01:18:50 - 01:19:33 - R. Haak
  01:19:33 - 01:19:36 - M.J Bezuijen
  01:19:36 - 01:19:38 - R. Haak
  01:19:38 - 01:19:44 - M.J Bezuijen
  01:19:44 - 01:19:46 - R. Haak
  01:19:46 - 01:19:48 - R. Haak
  01:19:48 - 01:19:51 - M.J Bezuijen
  01:19:51 - 01:20:51 - M. Kraneveldt
  01:20:51 - 01:20:52 - M.J Bezuijen
  01:20:52 - 01:20:54 - M.J Bezuijen
  01:20:54 - 01:21:01 - M. Kraneveldt
  01:21:01 - 01:21:02 - M.J Bezuijen
  01:21:02 - 01:21:22 - J. van Gils
  01:21:22 - 01:21:23 - M.J Bezuijen
  01:21:23 - 01:21:58 - M. Kraneveldt
  01:21:58 - 01:21:59 - M.J Bezuijen
  01:21:59 - 01:22:31 - R. Haak
  01:22:31 - 01:22:36 - M.J Bezuijen
  01:22:36 - 01:22:53 - M. Kraneveldt
  01:22:53 - 01:22:54 - M.J Bezuijen
  01:22:54 - 01:23:23 - M.R. van den Boomgaard
  01:23:23 - 01:23:46 - M. Kraneveldt
  01:23:46 - 01:23:50 - M.J Bezuijen
  01:23:50 - 01:26:49 - M. Kraneveldt
  01:26:49 - 01:27:13 - M.J Bezuijen
  01:39:46 - 01:39:56 - M.J Bezuijen
  01:40:06 - 01:42:11 - M.E. van Leeuwen
  01:42:11 - 01:42:13 - M.J Bezuijen
  01:42:13 - 01:42:36 - E.H. Meijer
  01:42:36 - 01:42:54 - M.E. van Leeuwen
  01:42:54 - 01:42:55 - M.J Bezuijen
  01:42:56 - 01:42:59 - M.J Bezuijen
  01:42:59 - 01:43:08 - E.H. Meijer
  01:43:08 - 01:43:14 - M.E. van Leeuwen
  01:43:14 - 01:43:15 - M.J Bezuijen
  01:43:16 - 01:43:43 - J.J. Boerboom
  01:43:43 - 01:43:44 - M.J Bezuijen
  01:43:44 - 01:44:08 - M.E. van Leeuwen
  01:44:08 - 01:44:24 - J.J. Boerboom
  01:44:24 - 01:44:25 - M.J Bezuijen
  01:44:25 - 01:44:36 - M.E. van Leeuwen
  01:44:36 - 01:44:37 - M.J Bezuijen
  01:44:37 - 01:44:39 - M.E. van Leeuwen
  01:44:39 - 01:44:41 - M.J Bezuijen
  01:44:41 - 01:45:43 - M.E. van Leeuwen
  01:45:43 - 01:45:47 - M.J Bezuijen
  01:45:47 - 01:46:22 - S. Mohammadian
  01:46:22 - 01:46:23 - M.J Bezuijen
  01:46:23 - 01:47:13 - M.E. van Leeuwen
  01:47:13 - 01:47:15 - M.J Bezuijen
  01:47:15 - 01:47:39 - S.N. Bout
  01:47:39 - 01:47:40 - M.J Bezuijen
  01:47:40 - 01:48:06 - M.E. van Leeuwen
  01:48:06 - 01:48:08 - M.J Bezuijen
  01:48:09 - 01:48:16 - S.N. Bout
  01:48:17 - 01:48:23 - M.E. van Leeuwen
  01:48:23 - 01:48:25 - M.J Bezuijen
  01:48:25 - 01:48:57 - F. Schoonbeek
  01:48:57 - 01:48:58 - M.J Bezuijen
  01:48:58 - 01:49:13 - M.E. van Leeuwen
  01:49:13 - 01:49:14 - M.J Bezuijen
  01:49:16 - 01:49:39 - R.V. Duiven
  01:49:39 - 01:49:40 - M.E. van Leeuwen
  01:49:40 - 01:49:41 - M.J Bezuijen
  01:49:41 - 01:49:55 - M.E. van Leeuwen
  01:49:55 - 01:49:57 - M.J Bezuijen
  01:49:57 - 01:51:22 - M.E. van Leeuwen
  01:51:22 - 01:51:26 - M.J Bezuijen
  01:51:26 - 01:51:38 - H. van Rumpt
  01:51:39 - 01:51:57 - M.E. van Leeuwen
  01:51:57 - 01:52:00 - M.J Bezuijen
  01:52:00 - 01:52:35 - M. Kraneveldt
  01:52:35 - 01:52:36 - M.J Bezuijen
  01:52:36 - 01:53:03 - M.E. van Leeuwen
  01:53:03 - 01:54:41 - M.E. van Leeuwen
  01:54:41 - 01:54:45 - M.J Bezuijen
  01:54:45 - 01:55:07 - V.J.A. Frinking
  01:55:07 - 01:55:39 - M.E. van Leeuwen
  01:55:39 - 01:55:40 - M.J Bezuijen
  01:55:41 - 01:56:02 - V.J.A. Frinking
  01:56:02 - 01:56:26 - M.E. van Leeuwen
  01:56:26 - 01:56:27 - M.J Bezuijen
  01:56:27 - 01:56:59 - J.J. Boerboom
  01:56:59 - 01:57:00 - M.J Bezuijen
  01:57:00 - 01:57:01 - M.E. van Leeuwen
  01:57:01 - 01:57:02 - M.J Bezuijen
  01:57:02 - 01:57:50 - M.E. van Leeuwen
  01:57:50 - 01:57:54 - M.J Bezuijen
  01:57:54 - 01:58:14 - J.J. Boerboom
  01:58:15 - 01:58:16 - M.J Bezuijen
  01:58:16 - 01:58:44 - M.E. van Leeuwen
  01:58:44 - 01:58:47 - M.J Bezuijen
  01:58:47 - 01:59:00 - W.J. Blansjaar
  01:59:00 - 01:59:27 - M.E. van Leeuwen
  01:59:27 - 01:59:30 - M.J Bezuijen
  01:59:30 - 01:59:40 - M.E. van Leeuwen
  01:59:40 - 01:59:56 - M.J Bezuijen
  02:00:16 - 02:02:04 - M.J. Meurs-Troch
  02:02:04 - 02:02:05 - M.J Bezuijen
  02:02:05 - 02:02:08 - M.J. Meurs-Troch
  02:02:08 - 02:02:12 - M.J Bezuijen
  02:02:12 - 02:02:35 - E.H. Meijer
  02:02:35 - 02:02:36 - M.J Bezuijen
  02:02:36 - 02:02:48 - M.J. Meurs-Troch
  02:02:48 - 02:02:49 - M.J Bezuijen
  02:02:49 - 02:02:53 - E.H. Meijer
  02:02:53 - 02:02:57 - M.J Bezuijen
  02:02:57 - 02:03:26 - M. Kraneveldt
  02:03:26 - 02:03:27 - M.J Bezuijen
  02:03:27 - 02:03:48 - M.J. Meurs-Troch
  02:03:48 - 02:03:49 - M.J Bezuijen
  02:03:49 - 02:04:06 - J. Mooiman
  02:04:06 - 02:04:07 - M.J Bezuijen
  02:04:07 - 02:04:21 - M.J. Meurs-Troch
  02:04:21 - 02:04:25 - M.J Bezuijen
  02:04:25 - 02:05:13 - M.J. Meurs-Troch
  02:05:13 - 02:05:15 - M.J Bezuijen
  02:05:15 - 02:05:47 - R. Haak
  02:05:47 - 02:05:49 - M.J Bezuijen
  02:05:49 - 02:05:58 - M.J. Meurs-Troch
  02:05:58 - 02:05:59 - M.J Bezuijen
  02:05:59 - 02:07:42 - M.J. Meurs-Troch
  02:07:42 - 02:07:44 - M.J Bezuijen
  02:07:44 - 02:08:14 - J.M.G. Wortel-Driessen
  02:08:14 - 02:08:16 - M.J Bezuijen
  02:08:16 - 02:08:19 - M.J. Meurs-Troch
  02:08:19 - 02:08:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  02:08:20 - 02:08:21 - M.J Bezuijen
  02:08:21 - 02:08:34 - J.M.G. Wortel-Driessen
  02:08:34 - 02:08:39 - M.J Bezuijen
  02:08:39 - 02:09:09 - M. Kraneveldt
  02:09:09 - 02:09:14 - M.J Bezuijen
  02:09:14 - 02:15:08 - M.J. Meurs-Troch
  02:15:08 - 02:15:11 - M.J Bezuijen
  02:15:13 - 02:15:14 - M.N. van Damme
  02:15:14 - 02:15:22 - M.J. Meurs-Troch
  02:15:22 - 02:15:26 - M.J Bezuijen
  02:15:26 - 02:15:34 - M.J Bezuijen
  02:16:04 - 02:16:05 - V.J.A. Frinking
  02:16:05 - 02:16:10 - M.J Bezuijen
  02:16:10 - 02:25:54 - V.J.A. Frinking
  02:25:54 - 02:26:04 - M.J Bezuijen
  02:26:34 - 02:27:31 - M.R. van den Boomgaard
  02:27:31 - 02:27:32 - M.J Bezuijen
  02:27:32 - 02:27:33 - M.R. van den Boomgaard
  02:27:33 - 02:27:47 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  02:27:47 - 02:27:48 - M.J Bezuijen
  02:27:48 - 02:28:00 - M.R. van den Boomgaard
  02:28:00 - 02:28:01 - M.J Bezuijen
  02:28:01 - 02:28:11 - S.N. Bout
  02:28:11 - 02:28:12 - M.J Bezuijen
  02:28:12 - 02:30:00 - M.R. van den Boomgaard
  02:30:00 - 02:30:02 - M.J Bezuijen
  02:30:02 - 02:30:03 - M.R. van den Boomgaard
  02:30:03 - 02:30:08 - R. van der Vlies
  02:30:08 - 02:30:09 - M.J Bezuijen
  02:30:09 - 02:30:10 - M.J Bezuijen
  02:30:10 - 02:30:19 - M.R. van den Boomgaard
  02:30:19 - 02:30:20 - M.J Bezuijen
  02:30:20 - 02:30:21 - M.R. van den Boomgaard
  02:30:21 - 02:30:22 - M.J Bezuijen
  02:30:22 - 02:30:24 - R. van der Vlies
  02:30:24 - 02:30:25 - M.R. van den Boomgaard
  02:30:25 - 02:30:27 - M.J Bezuijen
  02:30:27 - 02:31:19 - M.R. van den Boomgaard
  02:31:19 - 02:31:22 - M.J Bezuijen
  02:31:22 - 02:31:50 - J. van Gils
  02:31:50 - 02:31:52 - M.J Bezuijen
  02:31:52 - 02:32:14 - M.R. van den Boomgaard
  02:32:14 - 02:32:16 - M.J Bezuijen
  02:32:16 - 02:32:17 - M.R. van den Boomgaard
  02:32:17 - 02:32:58 - S.N. Bout
  02:32:58 - 02:32:59 - M.J Bezuijen
  02:32:59 - 02:33:17 - M.R. van den Boomgaard
  02:33:17 - 02:33:19 - M.J Bezuijen
  02:33:19 - 02:33:34 - S.N. Bout
  02:33:34 - 02:33:37 - S.N. Bout
  02:33:37 - 02:33:41 - M.J Bezuijen
  02:33:41 - 02:34:38 - M.R. van den Boomgaard
  02:34:38 - 02:34:39 - M.J Bezuijen
  02:34:39 - 02:34:43 - M.R. van den Boomgaard
  02:34:43 - 02:34:45 - M.J Bezuijen
  02:34:45 - 02:34:46 - M.R. van den Boomgaard
  02:34:46 - 02:34:58 - W.J. Blansjaar
  02:34:58 - 02:34:59 - W.J. Blansjaar
  02:34:59 - 02:35:00 - M.J Bezuijen
  02:35:00 - 02:35:27 - M.R. van den Boomgaard
  02:35:27 - 02:35:28 - M.J Bezuijen
  02:35:28 - 02:35:44 - J.M.G. Wortel-Driessen
  02:35:44 - 02:35:46 - M.J Bezuijen
  02:35:46 - 02:38:22 - M.R. van den Boomgaard
  02:38:22 - 02:38:24 - M.J Bezuijen
  02:38:24 - 02:38:25 - M.R. van den Boomgaard
  02:38:25 - 02:39:15 - R. Haak
  02:39:15 - 02:39:28 - M.J Bezuijen
  02:39:28 - 02:43:06 - M.R. van den Boomgaard
  02:43:06 - 02:43:09 - M.J Bezuijen
  02:43:09 - 02:43:14 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  02:43:14 - 02:43:16 - M.J Bezuijen
  02:43:16 - 02:43:17 - M.R. van den Boomgaard
  02:43:17 - 02:43:26 - F. Schoonbeek
  02:43:26 - 02:43:35 - M.J Bezuijen
  02:43:35 - 02:43:56 - M. Kraneveldt
  02:43:56 - 02:43:58 - M.J Bezuijen
  02:43:58 - 02:44:48 - M.R. van den Boomgaard
  02:44:48 - 02:44:49 - M.J Bezuijen
  02:44:49 - 02:44:50 - M.R. van den Boomgaard
  02:44:50 - 02:45:05 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  02:45:05 - 02:45:07 - M.J Bezuijen
  02:45:07 - 02:45:30 - M.R. van den Boomgaard
  02:45:30 - 02:45:31 - M.J Bezuijen
  02:45:31 - 02:45:32 - M.J Bezuijen
  02:45:32 - 02:46:26 - M.R. van den Boomgaard
  02:46:26 - 02:46:29 - M.J Bezuijen
  02:46:29 - 02:46:35 - M.R. van den Boomgaard
  02:46:35 - 02:47:01 - M.J Bezuijen
  02:47:07 - 02:49:45 - F. Schoonbeek
  02:49:45 - 02:49:46 - M.J Bezuijen
  02:49:53 - 02:50:19 - M.E. van Leeuwen
  02:50:19 - 02:50:22 - M.J Bezuijen
  02:50:22 - 02:50:51 - E.H. Meijer
  02:50:51 - 02:50:53 - M.J Bezuijen
  02:50:53 - 02:51:05 - R. van der Vlies
  02:51:06 - 02:51:07 - M.J Bezuijen
  02:51:07 - 02:51:10 - F. Schoonbeek
  02:51:10 - 02:51:11 - M.J Bezuijen
  02:51:11 - 02:51:12 - F. Schoonbeek
  02:51:12 - 02:51:38 - J.J. Boerboom
  02:51:38 - 02:51:42 - M.J Bezuijen
  02:51:42 - 02:52:25 - F. Schoonbeek
  02:52:25 - 02:52:26 - M.J Bezuijen
  02:52:26 - 02:53:54 - F. Schoonbeek
  02:53:54 - 02:53:56 - M.J Bezuijen
  02:53:56 - 02:54:47 - J. van Gils
  02:54:47 - 02:54:49 - M.J Bezuijen
  02:54:50 - 02:55:08 - F. Schoonbeek
  02:55:08 - 02:55:09 - M.J Bezuijen
  02:55:09 - 02:55:10 - J. van Gils
  02:55:10 - 02:55:11 - F. Schoonbeek
  02:55:11 - 02:55:32 - J. van Gils
  02:55:32 - 02:55:33 - M.J Bezuijen
  02:55:33 - 02:55:49 - F. Schoonbeek
  02:55:49 - 02:55:52 - M.J Bezuijen
  02:55:53 - 02:56:01 - Y. Bink-Winterkamp
  02:56:01 - 02:56:03 - M.J Bezuijen
  02:56:03 - 02:56:21 - J. van Gils
  02:56:21 - 02:56:23 - M.J Bezuijen
  02:56:23 - 02:56:48 - F. Schoonbeek
  02:56:48 - 02:56:53 - M.J Bezuijen
  02:56:53 - 02:57:16 - J. Mooiman
  02:57:16 - 02:57:17 - M.J Bezuijen
  02:57:17 - 02:57:37 - F. Schoonbeek
  02:57:37 - 02:57:38 - M.J Bezuijen
  02:57:38 - 02:58:46 - F. Schoonbeek
  02:58:46 - 02:58:48 - M.J Bezuijen
  02:58:48 - 02:59:10 - J. van Gils
  02:59:10 - 02:59:11 - M.J Bezuijen
  02:59:12 - 02:59:44 - F. Schoonbeek
  02:59:45 - 02:59:46 - M.J Bezuijen
  02:59:46 - 03:00:02 - J. van Gils
  03:00:03 - 03:01:54 - F. Schoonbeek
  03:01:54 - 03:01:55 - M.J Bezuijen
  03:01:55 - 03:02:02 - F. Schoonbeek
  03:02:02 - 03:02:06 - M.J Bezuijen
  03:02:06 - 03:02:07 - F. Schoonbeek
  03:02:07 - 03:02:37 - Y. Bink-Winterkamp
  03:02:37 - 03:02:38 - M.J Bezuijen
  03:02:38 - 03:02:39 - Y. Bink-Winterkamp
  03:02:39 - 03:03:58 - F. Schoonbeek
  03:03:58 - 03:04:57 - M.J Bezuijen
  04:06:24 - 04:06:47 - M.J Bezuijen
  04:06:53 - 04:10:02 - J. Mooiman
  04:10:02 - 04:10:05 - M.J Bezuijen
  04:10:05 - 04:10:32 - J.J. Boerboom
  04:10:32 - 04:10:34 - M.J Bezuijen
  04:10:34 - 04:11:32 - J. Mooiman
  04:11:32 - 04:11:33 - M.J Bezuijen
  04:11:33 - 04:11:34 - J. Mooiman
  04:11:34 - 04:12:01 - J.J. Boerboom
  04:12:01 - 04:12:03 - M.J Bezuijen
  04:12:03 - 04:12:45 - J. Mooiman
  04:12:45 - 04:12:46 - M.J Bezuijen
  04:12:46 - 04:15:08 - J. Mooiman
  04:15:08 - 04:15:13 - M.J Bezuijen
  04:15:13 - 04:15:55 - M. Kraneveldt
  04:15:55 - 04:15:57 - M.J Bezuijen
  04:15:57 - 04:16:46 - J. Mooiman
  04:16:46 - 04:16:49 - J. Mooiman
  04:16:49 - 04:16:51 - M.J Bezuijen
  04:16:51 - 04:17:12 - M. Kraneveldt
  04:17:12 - 04:17:14 - M.J Bezuijen
  04:17:14 - 04:17:45 - J. van Gils
  04:17:45 - 04:17:46 - J. Mooiman
  04:17:46 - 04:17:48 - M.J Bezuijen
  04:17:48 - 04:18:13 - J. Mooiman
  04:18:13 - 04:18:15 - M.J Bezuijen
  04:18:15 - 04:22:42 - J. Mooiman
  04:22:42 - 04:22:49 - M.J Bezuijen
  04:23:14 - 04:29:30 - W.J. Blansjaar
  04:29:30 - 04:29:32 - M.J Bezuijen
  04:29:32 - 04:29:33 - W.J. Blansjaar
  04:29:33 - 04:29:54 - J.J. Boerboom
  04:29:54 - 04:29:56 - M.J Bezuijen
  04:29:56 - 04:30:06 - W.J. Blansjaar
  04:30:06 - 04:30:07 - M.J Bezuijen
  04:30:07 - 04:30:30 - J.J. Boerboom
  04:30:30 - 04:30:31 - M.J Bezuijen
  04:30:31 - 04:30:43 - W.J. Blansjaar
  04:30:43 - 04:30:44 - M.J Bezuijen
  04:30:44 - 04:32:55 - W.J. Blansjaar
  04:32:55 - 04:33:01 - M.J Bezuijen
  04:33:01 - 04:33:03 - W.J. Blansjaar
  04:33:03 - 04:33:36 - F. Schoonbeek
  04:33:36 - 04:33:37 - M.J Bezuijen
  04:33:37 - 04:33:59 - W.J. Blansjaar
  04:33:59 - 04:34:15 - F. Schoonbeek
  04:34:15 - 04:34:17 - M.J Bezuijen
  04:34:17 - 04:34:19 - W.J. Blansjaar
  04:34:19 - 04:34:28 - M.J Bezuijen
  04:34:43 - 04:42:26 - J.J. Boerboom
  04:42:26 - 04:42:29 - M.J Bezuijen
  04:42:31 - 04:42:46 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:42:46 - 04:43:19 - J.J. Boerboom
  04:43:19 - 04:43:20 - M.J Bezuijen
  04:43:20 - 04:43:21 - J.J. Boerboom
  04:43:21 - 04:43:43 - R.V. Duiven
  04:43:43 - 04:43:44 - M.J Bezuijen
  04:43:44 - 04:43:56 - J.J. Boerboom
  04:43:59 - 04:44:22 - R.V. Duiven
  04:44:22 - 04:44:42 - J.J. Boerboom
  04:44:42 - 04:44:44 - M.J Bezuijen
  04:44:44 - 04:45:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  04:45:06 - 04:45:32 - J.J. Boerboom
  04:45:32 - 04:45:34 - M.J Bezuijen
  04:45:34 - 04:46:24 - J.J. Boerboom
  04:46:25 - 04:46:32 - M.J Bezuijen
  04:46:50 - 04:49:30 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:49:30 - 04:49:31 - J.J. Boerboom
  04:49:31 - 04:49:33 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:49:33 - 04:49:37 - M.J Bezuijen
  04:49:37 - 04:49:38 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:49:38 - 04:49:48 - J.J. Boerboom
  04:49:49 - 04:50:07 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:50:07 - 04:50:09 - M.J Bezuijen
  04:50:09 - 04:52:51 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:52:51 - 04:52:54 - M.J Bezuijen
  04:52:54 - 04:52:55 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:52:55 - 04:53:33 - V.J.A. Frinking
  04:53:33 - 04:53:34 - M.J Bezuijen
  04:53:34 - 04:54:10 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:54:10 - 04:54:11 - M.J Bezuijen
  04:54:11 - 04:55:20 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:55:20 - 04:55:22 - M.J Bezuijen
  04:55:22 - 04:56:06 - M. Kraneveldt
  04:56:06 - 04:56:09 - M.J Bezuijen
  04:56:09 - 04:56:29 - W.M.S. Meijroos
  04:56:29 - 04:56:32 - M.J Bezuijen
  04:56:32 - 04:57:47 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:57:47 - 04:57:48 - M.J Bezuijen
  04:57:48 - 04:58:03 - Y. Bink-Winterkamp
  04:58:03 - 04:58:04 - M.J Bezuijen
  04:58:04 - 04:58:09 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:58:09 - 04:58:10 - M.J Bezuijen
  04:58:10 - 04:58:18 - Y. Bink-Winterkamp
  04:58:18 - 04:58:19 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:58:19 - 04:58:28 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:58:28 - 04:58:29 - M.J Bezuijen
  04:58:29 - 04:59:19 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  04:59:19 - 04:59:27 - M.J Bezuijen
  04:59:27 - 04:59:57 - J. van Gils
  04:59:57 - 04:59:59 - M.J Bezuijen
  05:00:00 - 05:00:09 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  05:00:09 - 05:00:10 - M.J Bezuijen
  05:00:10 - 05:00:24 - J. van Gils
  05:00:24 - 05:00:25 - M.J Bezuijen
  05:00:25 - 05:00:32 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  05:00:32 - 05:00:34 - M.J Bezuijen
  05:00:34 - 05:00:45 - M. Kraneveldt
  05:00:48 - 05:00:57 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  05:00:57 - 05:00:58 - M.J Bezuijen
  05:00:58 - 05:02:18 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  05:02:18 - 05:02:42 - M.J Bezuijen
  05:52:17 - 05:53:06 - M.J Bezuijen
  05:53:47 - 05:58:29 - J. Iedema
  05:58:29 - 05:58:37 - J. Iedema
  05:58:37 - 05:58:41 - M.J Bezuijen
  05:58:41 - 05:58:42 - J. Iedema
  05:58:42 - 05:58:51 - W.J. Blansjaar
  05:58:51 - 05:58:54 - M.J Bezuijen
  05:58:54 - 05:58:56 - S.N. Bout
  05:58:56 - 05:58:57 - J. Iedema
  05:58:57 - 05:59:00 - M.J Bezuijen
  05:59:00 - 05:59:10 - J. Iedema
  05:59:10 - 05:59:12 - M.J Bezuijen
  05:59:12 - 05:59:37 - J. Iedema
  05:59:37 - 05:59:38 - M.J Bezuijen
  05:59:38 - 06:00:27 - J. Iedema
  06:00:27 - 06:00:32 - M.J Bezuijen
  06:00:32 - 06:00:59 - M.E. van Leeuwen
  06:00:59 - 06:01:00 - J. Iedema
  06:01:00 - 06:01:01 - M.J Bezuijen
  06:01:01 - 06:01:14 - J. Iedema
  06:01:14 - 06:01:18 - M.J Bezuijen
  06:01:18 - 06:01:34 - H. van Rumpt
  06:01:34 - 06:01:36 - M.J Bezuijen
  06:01:36 - 06:01:51 - J. Iedema
  06:01:51 - 06:01:52 - M.J Bezuijen
  06:01:52 - 06:03:30 - J. Iedema
  06:03:30 - 06:04:02 - J. Iedema
  06:04:02 - 06:04:04 - M.J Bezuijen
  06:04:04 - 06:06:22 - J. Iedema
  06:06:22 - 06:06:25 - M.J Bezuijen
  06:06:25 - 06:06:26 - J. Iedema
  06:06:26 - 06:06:28 - M.J Bezuijen
  06:06:28 - 06:06:44 - J. Iedema
  06:06:44 - 06:06:47 - M.J Bezuijen
  06:06:47 - 06:07:04 - M. Kraneveldt
  06:07:04 - 06:07:05 - M.J Bezuijen
  06:07:05 - 06:07:37 - J. Iedema
  06:07:37 - 06:07:38 - J. Iedema
  06:07:38 - 06:07:39 - M.J Bezuijen
  06:07:39 - 06:07:57 - J. Iedema
  06:07:57 - 06:08:02 - M.J Bezuijen
  06:08:02 - 06:08:23 - J. Iedema
  06:08:23 - 06:08:29 - M.J Bezuijen
  06:08:29 - 06:08:59 - J.J. Boerboom
  06:08:59 - 06:09:00 - M.J Bezuijen
  06:09:00 - 06:09:44 - J. Iedema
  06:09:44 - 06:09:45 - M.J Bezuijen
  06:09:45 - 06:09:46 - J. Iedema
  06:09:46 - 06:09:54 - J.J. Boerboom
  06:09:54 - 06:09:56 - M.J Bezuijen
  06:09:56 - 06:10:27 - J. Iedema
  06:10:27 - 06:10:28 - M.J Bezuijen
  06:10:28 - 06:10:59 - J. Iedema
  06:10:59 - 06:11:01 - M.J Bezuijen
  06:11:01 - 06:11:09 - M.R. van den Boomgaard
  06:11:09 - 06:11:10 - J. Iedema
  06:11:10 - 06:11:22 - M.J Bezuijen
  06:11:22 - 06:12:55 - J. Iedema
  06:12:55 - 06:13:00 - M.J Bezuijen
  06:13:00 - 06:13:08 - J.J. Boerboom
  06:13:08 - 06:13:09 - M.J Bezuijen
  06:13:09 - 06:13:10 - J.J. Boerboom
  06:13:10 - 06:13:15 - M.J Bezuijen
  06:13:15 - 06:13:16 - J. Iedema
  06:13:16 - 06:13:25 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  06:13:25 - 06:13:26 - M.J Bezuijen
  06:13:26 - 06:13:59 - J. Iedema
  06:13:59 - 06:14:00 - M.J Bezuijen
  06:14:00 - 06:14:12 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  06:14:12 - 06:14:13 - M.J Bezuijen
  06:14:13 - 06:14:59 - J. Iedema
  06:14:59 - 06:15:14 - M.J Bezuijen
  06:16:16 - 06:18:46 - R. Weerwag
  06:18:46 - 06:18:49 - M.J Bezuijen
  06:18:49 - 06:18:50 - R. Weerwag
  06:18:50 - 06:19:29 - M. Kraneveldt
  06:19:29 - 06:19:36 - M.J Bezuijen
  06:19:36 - 06:20:26 - R. Weerwag
  06:20:26 - 06:20:28 - M.J Bezuijen
  06:20:28 - 06:20:59 - J.J. Boerboom
  06:20:59 - 06:21:41 - R. Weerwag
  06:21:41 - 06:21:42 - M.J Bezuijen
  06:21:42 - 06:23:21 - R. Weerwag
  06:23:21 - 06:23:23 - M.J Bezuijen
  06:23:23 - 06:24:03 - R. Weerwag
  06:24:03 - 06:24:05 - M.J Bezuijen
  06:24:05 - 06:24:09 - W.J. Blansjaar
  06:24:09 - 06:24:10 - M.J Bezuijen
  06:24:10 - 06:24:11 - M.J Bezuijen
  06:24:11 - 06:24:24 - R. Weerwag
  06:24:24 - 06:24:26 - W.J. Blansjaar
  06:24:26 - 06:24:30 - M.J Bezuijen
  06:24:30 - 06:24:32 - W.J. Blansjaar
  06:24:32 - 06:24:34 - M.J Bezuijen
  06:24:34 - 06:24:42 - R. Weerwag
  06:24:42 - 06:24:45 - M.J Bezuijen
  06:24:45 - 06:24:46 - R. Weerwag
  06:24:46 - 06:25:07 - J.J. Boerboom
  06:25:07 - 06:25:09 - M.J Bezuijen
  06:25:09 - 06:25:15 - R. Weerwag
  06:25:15 - 06:25:16 - M.J Bezuijen
  06:25:16 - 06:26:00 - R. Weerwag
  06:26:00 - 06:26:03 - M.J Bezuijen
  06:26:03 - 06:26:18 - F. Schoonbeek
  06:26:18 - 06:26:19 - R. Weerwag
  06:26:19 - 06:26:20 - M.J Bezuijen
  06:26:20 - 06:26:22 - R. Weerwag
  06:26:22 - 06:26:45 - M.J Bezuijen
  06:26:45 - 06:27:11 - M.R. van den Boomgaard
  06:27:11 - 06:27:12 - M.J Bezuijen
  06:27:12 - 06:27:45 - R. Weerwag
  06:27:45 - 06:27:53 - M.J Bezuijen
  06:27:53 - 06:28:23 - M.R. van den Boomgaard
  06:28:23 - 06:28:28 - M.J Bezuijen
  06:28:28 - 06:28:32 - M.J Bezuijen
  06:28:32 - 06:28:58 - M.N. van Damme
  06:28:58 - 06:28:59 - M.J Bezuijen
  06:28:59 - 06:29:14 - R. Weerwag
  06:29:14 - 06:29:25 - M.J Bezuijen
  06:29:25 - 06:29:45 - R. Weerwag
  06:29:45 - 06:29:48 - M.J Bezuijen
  06:29:48 - 06:30:13 - E.H. Meijer
  06:30:13 - 06:30:16 - M.J Bezuijen
  06:30:16 - 06:30:17 - R. Weerwag
  06:30:17 - 06:30:23 - W.J. Blansjaar
  06:30:23 - 06:30:40 - M.J Bezuijen
  06:30:40 - 06:30:41 - R. Weerwag
  06:30:41 - 06:30:56 - E.H. Meijer
  06:30:56 - 06:31:36 - M.J Bezuijen
  06:31:36 - 06:31:38 - R. Weerwag
  06:43:03 - 06:43:07 - M.J Bezuijen
  06:43:17 - 06:43:43 - M.J Bezuijen
  06:43:58 - 06:45:01 - R. Weerwag
  06:45:01 - 06:45:07 - M.J Bezuijen
  06:45:07 - 06:45:09 - F. Schoonbeek
  06:45:09 - 06:45:25 - M.J Bezuijen
  06:45:25 - 06:45:44 - R. Weerwag
  06:45:44 - 06:46:00 - M.J Bezuijen
  06:46:00 - 06:46:03 - R. Weerwag
  06:46:03 - 06:46:04 - M.J Bezuijen
  06:46:06 - 06:46:21 - J.A.L. Velner
  06:46:21 - 06:46:31 - M.J Bezuijen
  06:46:32 - 06:47:09 - R. Weerwag
  06:47:09 - 06:47:10 - M.J Bezuijen
  06:47:10 - 06:47:48 - R. Weerwag
  06:47:48 - 06:47:51 - M.J Bezuijen
  06:47:51 - 06:48:20 - S. Mohammadian
  06:48:21 - 06:48:23 - M.J Bezuijen
  06:48:23 - 06:48:44 - R. Weerwag
  06:48:44 - 06:48:45 - M.J Bezuijen
  06:48:45 - 06:48:52 - S. Mohammadian
  06:48:53 - 06:48:54 - M.J Bezuijen
  06:48:57 - 06:49:01 - R. Weerwag
  06:49:01 - 06:49:02 - M.J Bezuijen
  06:49:02 - 06:49:28 - R. Weerwag
  06:49:28 - 06:49:30 - M.J Bezuijen
  06:49:30 - 06:49:46 - M.R. van den Boomgaard
  06:49:46 - 06:49:47 - R. Weerwag
  06:49:47 - 06:49:57 - R. Weerwag
  06:49:57 - 06:50:07 - M.C. Siegelaer
  06:50:07 - 06:50:08 - M.J Bezuijen
  06:50:08 - 06:50:13 - R. Weerwag
  06:50:14 - 06:50:16 - M.J Bezuijen
  06:50:21 - 06:50:33 - R. Weerwag
  06:50:33 - 06:50:34 - M.J Bezuijen
  06:50:34 - 06:50:40 - R. Weerwag
  06:50:41 - 06:50:42 - M.J Bezuijen
  06:50:42 - 06:51:08 - J.M.G. Wortel-Driessen
  06:51:09 - 06:51:12 - R. Weerwag
  06:51:12 - 06:51:14 - M.J Bezuijen
  06:51:14 - 06:51:40 - R. van der Vlies
  06:51:40 - 06:51:42 - M.J Bezuijen
  06:51:42 - 06:51:46 - R. Weerwag
  06:51:46 - 06:52:41 - M.J Bezuijen
  06:52:47 - 06:59:00 - M.C. van der Meer
  06:59:00 - 06:59:08 - M.J Bezuijen
  06:59:08 - 06:59:48 - J.J. Boerboom
  06:59:48 - 06:59:49 - M.C. van der Meer
  06:59:49 - 06:59:50 - M.J Bezuijen
  06:59:50 - 07:00:09 - M.C. van der Meer
  07:00:09 - 07:00:10 - M.J Bezuijen
  07:00:10 - 07:00:12 - M.C. van der Meer
  07:00:12 - 07:00:14 - M.J Bezuijen
  07:00:14 - 07:00:16 - Y. Bink-Winterkamp
  07:00:16 - 07:00:17 - M.J Bezuijen
  07:00:17 - 07:00:38 - J.J. Boerboom
  07:00:38 - 07:00:45 - M.C. van der Meer
  07:00:45 - 07:00:46 - M.J Bezuijen
  07:00:46 - 07:00:47 - M.C. van der Meer
  07:00:47 - 07:00:48 - Y. Bink-Winterkamp
  07:00:48 - 07:00:50 - M.J Bezuijen
  07:00:50 - 07:01:00 - Y. Bink-Winterkamp
  07:01:00 - 07:01:01 - M.C. van der Meer
  07:01:01 - 07:01:02 - M.J Bezuijen
  07:01:02 - 07:01:07 - M.C. van der Meer
  07:01:07 - 07:01:12 - M.J Bezuijen
  07:01:12 - 07:01:36 - V.F. van Yperen
  07:01:36 - 07:01:37 - M.C. van der Meer
  07:01:37 - 07:01:42 - V.F. van Yperen
  07:01:42 - 07:01:43 - M.J Bezuijen
  07:01:43 - 07:01:50 - M.C. van der Meer
  07:01:50 - 07:01:52 - M.J Bezuijen
  07:01:52 - 07:01:53 - M.J Bezuijen
  07:01:53 - 07:02:34 - M.C. van der Meer
  07:02:34 - 07:02:37 - M.J Bezuijen
  07:02:37 - 07:03:14 - M.C. van der Meer
  07:03:14 - 07:03:15 - M.J Bezuijen
  07:03:15 - 07:03:16 - M.C. van der Meer
  07:03:16 - 07:03:37 - M.E. van Leeuwen
  07:03:37 - 07:03:39 - M.J Bezuijen
  07:03:39 - 07:04:07 - M.C. van der Meer
  07:04:07 - 07:04:12 - M.J Bezuijen
  07:04:12 - 07:04:15 - F. Schoonbeek
  07:04:15 - 07:04:17 - M.J Bezuijen
  07:04:17 - 07:04:37 - F. Schoonbeek
  07:04:37 - 07:04:39 - M.J Bezuijen
  07:04:39 - 07:05:55 - M.C. van der Meer
  07:05:55 - 07:05:56 - M.J Bezuijen
  07:05:56 - 07:06:31 - W.J. van Steenis
  07:06:31 - 07:06:32 - M.J Bezuijen
  07:06:32 - 07:06:55 - M.C. van der Meer
  07:06:55 - 07:06:56 - M.J Bezuijen
  07:06:56 - 07:07:01 - W.J. van Steenis
  07:07:01 - 07:07:02 - M.C. van der Meer
  07:07:02 - 07:07:04 - W.J. van Steenis
  07:07:04 - 07:09:59 - M.C. van der Meer
  07:09:59 - 07:10:04 - B.W. Aptroot
  07:10:04 - 07:10:16 - M.J Bezuijen
  07:10:16 - 07:10:21 - M.C. van der Meer
  07:10:21 - 07:10:25 - M.J Bezuijen
  07:10:25 - 07:10:35 - M. Kraneveldt
  07:10:35 - 07:10:38 - M.J Bezuijen
  07:10:38 - 07:11:27 - M.C. van der Meer
  07:11:27 - 07:11:28 - M.J Bezuijen
  07:11:28 - 07:11:36 - V.F. van Yperen
  07:11:36 - 07:11:39 - M.J Bezuijen
  07:11:39 - 07:11:40 - M.C. van der Meer
  07:11:40 - 07:11:42 - M.J Bezuijen
  07:11:42 - 07:12:03 - M.C. van der Meer
  07:12:03 - 07:12:04 - M.J Bezuijen
  07:12:04 - 07:12:07 - R. van der Vlies
  07:12:07 - 07:12:08 - M.J Bezuijen
  07:12:08 - 07:12:09 - R. van der Vlies
  07:12:09 - 07:13:25 - M.C. van der Meer
  07:13:25 - 07:13:27 - M.J Bezuijen
  07:13:27 - 07:14:11 - M. Kraneveldt
  07:14:11 - 07:14:13 - M.J Bezuijen
  07:14:13 - 07:15:01 - M.C. van der Meer
  07:15:01 - 07:15:02 - M.J Bezuijen
  07:15:02 - 07:15:34 - J.M.G. Wortel-Driessen
  07:15:34 - 07:15:40 - M.J Bezuijen
  07:15:40 - 07:17:26 - M.C. van der Meer
  07:17:26 - 07:17:28 - M.J Bezuijen
  07:17:28 - 07:18:12 - J.J. Boerboom
  07:18:12 - 07:18:13 - M.J Bezuijen
  07:18:13 - 07:18:33 - M.C. van der Meer
  07:18:33 - 07:18:36 - M.J Bezuijen
  07:18:36 - 07:19:07 - M.R. van den Boomgaard
  07:19:07 - 07:19:09 - M.R. van den Boomgaard
  07:19:09 - 07:19:11 - M.J Bezuijen
  07:19:11 - 07:19:21 - M.C. van der Meer
  07:19:21 - 07:19:22 - M.J Bezuijen
  07:19:22 - 07:22:35 - M.C. van der Meer
  07:22:35 - 07:22:37 - M.C. van der Meer
  07:22:37 - 07:22:39 - M.J Bezuijen
  07:22:39 - 07:23:00 - E.H. Meijer
  07:23:00 - 07:23:01 - M.J Bezuijen
  07:23:01 - 07:23:20 - M.C. van der Meer
  07:23:20 - 07:23:29 - M.C. van der Meer
  07:23:29 - 07:23:31 - M.J Bezuijen
  07:23:31 - 07:23:46 - E.H. Meijer
  07:23:46 - 07:23:47 - M.J Bezuijen
  07:23:47 - 07:23:59 - M.C. van der Meer
  07:23:59 - 07:24:00 - M.J Bezuijen
  07:24:00 - 07:24:01 - M.C. van der Meer
  07:24:01 - 07:24:04 - M.J Bezuijen
  07:24:04 - 07:24:25 - W.J. van Steenis
  07:24:25 - 07:24:36 - M.C. van der Meer
  07:24:36 - 07:24:41 - M.J Bezuijen
  07:24:41 - 07:25:02 - W.J. van Steenis
  07:25:02 - 07:25:03 - M.J Bezuijen
  07:25:03 - 07:25:06 - M.C. van der Meer
  07:25:06 - 07:25:17 - M.J Bezuijen
  07:25:17 - 07:25:50 - R.V. Duiven
  07:25:50 - 07:25:51 - M.J Bezuijen
  07:25:51 - 07:26:00 - M.C. van der Meer
  07:26:00 - 07:26:01 - M.J Bezuijen
  07:26:01 - 07:26:24 - R.V. Duiven
  07:26:25 - 07:27:27 - M.C. van der Meer
  07:27:27 - 07:27:30 - M.J Bezuijen
  07:27:31 - 07:28:05 - M.R. van den Boomgaard
  07:28:06 - 07:28:48 - M.C. van der Meer
  07:28:48 - 07:28:49 - M.J Bezuijen
  07:28:49 - 07:29:08 - M.R. van den Boomgaard
  07:29:08 - 07:29:17 - M.R. van den Boomgaard
  07:29:18 - 07:29:26 - M.C. van der Meer
  07:29:28 - 07:29:30 - M.J Bezuijen
  07:29:30 - 07:29:57 - M.E. van Leeuwen
  07:29:57 - 07:29:58 - M.J Bezuijen
  07:29:58 - 07:30:39 - M.C. van der Meer
  07:30:39 - 07:30:46 - M.J Bezuijen
  07:30:46 - 07:31:10 - M.E. van Leeuwen
  07:31:10 - 07:31:16 - M.J Bezuijen
  07:31:16 - 07:31:54 - M.C. van der Meer
  07:31:54 - 07:32:02 - M.J Bezuijen
  07:32:36 - 07:32:43 - B.G. Velzen
  07:32:43 - 07:32:47 - M.J Bezuijen
  07:32:47 - 07:33:11 - B.G. Velzen
  07:33:11 - 07:33:17 - M.J Bezuijen
  07:33:17 - 07:36:13 - B.G. Velzen
  07:36:13 - 07:36:14 - M.J Bezuijen
  07:36:14 - 07:36:29 - F. Schoonbeek
  07:36:29 - 07:36:36 - M.J Bezuijen
  07:36:36 - 07:38:20 - B.G. Velzen
  07:38:20 - 07:38:21 - M.J Bezuijen
  07:38:21 - 07:39:19 - M. Kraneveldt
  07:39:19 - 07:39:23 - M.J Bezuijen
  07:39:23 - 07:39:51 - J. Mooiman
  07:39:51 - 07:39:52 - B.G. Velzen
  07:39:52 - 07:39:53 - M.J Bezuijen
  07:39:53 - 07:40:14 - M. Kraneveldt
  07:40:14 - 07:40:15 - B.G. Velzen
  07:40:15 - 07:40:18 - M.J Bezuijen
  07:40:18 - 07:41:09 - B.G. Velzen
  07:41:09 - 07:41:12 - M.J Bezuijen
  07:41:12 - 07:41:39 - B.G. Velzen
  07:41:39 - 07:41:42 - M.J Bezuijen
  07:41:42 - 07:42:16 - G. Ekkelenkamp
  07:42:16 - 07:42:17 - M.J Bezuijen
  07:42:17 - 07:42:18 - G. Ekkelenkamp
  07:42:18 - 07:42:44 - B.G. Velzen
  07:42:44 - 07:42:45 - M.J Bezuijen
  07:42:45 - 07:43:03 - G. Ekkelenkamp
  07:43:03 - 07:43:04 - B.G. Velzen
  07:43:04 - 07:43:05 - M.J Bezuijen
  07:43:05 - 07:43:29 - B.G. Velzen
  07:43:29 - 07:43:30 - M.J Bezuijen
  07:43:30 - 07:44:00 - J. van Gils
  07:44:00 - 07:44:01 - M.J Bezuijen
  07:44:01 - 07:44:31 - G. Ekkelenkamp
  07:44:31 - 07:44:33 - M.J Bezuijen
  07:44:33 - 07:46:34 - B.G. Velzen
  07:46:34 - 07:46:35 - M.J Bezuijen
  07:46:35 - 07:46:51 - M. Kraneveldt
  07:46:51 - 07:46:52 - M.J Bezuijen
  07:46:52 - 07:46:57 - B.G. Velzen
  07:46:57 - 07:46:58 - M.J Bezuijen
  07:46:58 - 07:46:59 - B.G. Velzen
  07:46:59 - 07:47:14 - J.J. Boerboom
  07:47:14 - 07:47:15 - M.J Bezuijen
  07:47:15 - 07:47:58 - B.G. Velzen
  07:47:58 - 07:48:01 - M.J Bezuijen
  07:48:01 - 07:48:02 - B.G. Velzen
  07:48:02 - 07:48:09 - J. van Gils
  07:48:09 - 07:48:11 - M.J Bezuijen
  07:48:11 - 07:48:19 - B.G. Velzen
  07:48:19 - 07:48:21 - M.J Bezuijen
  07:48:21 - 07:48:38 - J. van Gils
  07:48:38 - 07:48:40 - M.J Bezuijen
  07:48:40 - 07:48:47 - B.G. Velzen
  07:48:47 - 07:48:49 - M.J Bezuijen
  07:48:49 - 07:49:01 - J. van Gils
  07:49:01 - 07:49:02 - B.G. Velzen
  07:49:02 - 07:49:03 - M.J Bezuijen
  07:49:03 - 07:49:10 - B.G. Velzen
  07:49:10 - 07:49:11 - M.J Bezuijen
  07:49:11 - 07:49:24 - B.G. Velzen
  07:49:24 - 07:49:25 - M.J Bezuijen
  07:49:25 - 07:49:57 - J.J. Boerboom
  07:49:57 - 07:50:00 - M.J Bezuijen
  07:50:00 - 07:50:20 - B.G. Velzen
  07:50:20 - 07:50:21 - B.G. Velzen
  07:50:21 - 07:50:43 - J.J. Boerboom
  07:50:43 - 07:50:45 - M.J Bezuijen
  07:50:45 - 07:52:26 - B.G. Velzen
  07:52:26 - 07:52:27 - M.J Bezuijen
  07:52:27 - 07:52:28 - B.G. Velzen
  07:52:28 - 07:52:50 - J.J. Boerboom
  07:52:50 - 07:52:52 - B.G. Velzen
  07:52:52 - 07:52:53 - M.J Bezuijen
  07:52:53 - 07:53:09 - B.G. Velzen
  07:53:09 - 07:53:11 - M.J Bezuijen
  07:53:11 - 07:57:17 - B.G. Velzen
  07:57:17 - 07:57:20 - M.J Bezuijen
  07:57:20 - 07:57:47 - J.J. Boerboom
  07:57:47 - 07:57:48 - M.J Bezuijen
  07:57:48 - 07:58:49 - B.G. Velzen
  07:58:49 - 07:58:51 - M.J Bezuijen
  07:58:51 - 07:58:52 - B.G. Velzen
  07:58:52 - 07:59:09 - W.M.S. Meijroos
  07:59:09 - 07:59:10 - M.J Bezuijen
  07:59:10 - 07:59:30 - B.G. Velzen
  07:59:30 - 07:59:31 - M.J Bezuijen
  07:59:31 - 07:59:33 - B.G. Velzen
  07:59:33 - 07:59:39 - M.J Bezuijen
  07:59:39 - 08:01:32 - B.G. Velzen
  08:01:32 - 08:01:33 - M.J Bezuijen
  08:01:33 - 08:02:05 - M.R. van den Boomgaard
  08:02:05 - 08:02:06 - B.G. Velzen
  08:02:06 - 08:02:07 - M.J Bezuijen
  08:02:07 - 08:02:28 - B.G. Velzen
  08:02:28 - 08:02:30 - M.J Bezuijen
  08:02:30 - 08:02:31 - B.G. Velzen
  08:02:31 - 08:02:55 - M.R. van den Boomgaard
  08:02:55 - 08:02:56 - M.R. van den Boomgaard
  08:02:56 - 08:03:00 - M.J Bezuijen
  08:03:00 - 08:03:04 - B.G. Velzen
  08:03:04 - 08:03:06 - M.J Bezuijen
  08:03:06 - 08:03:30 - M.R. van den Boomgaard
  08:03:30 - 08:03:31 - M.J Bezuijen
  08:03:31 - 08:03:45 - B.G. Velzen
  08:03:45 - 08:03:49 - M.J Bezuijen
  08:03:49 - 08:04:03 - M.J. Meurs-Troch
  08:04:03 - 08:04:04 - M.J Bezuijen
  08:04:04 - 08:05:29 - B.G. Velzen
  08:05:29 - 08:05:35 - M.J Bezuijen
  08:05:35 - 08:05:46 - S. Louw
  08:05:46 - 08:05:47 - S. Louw
  08:05:47 - 08:05:51 - B.G. Velzen
  08:05:51 - 08:06:01 - M.J Bezuijen
  08:06:26 - 08:06:27 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:06:38 - 08:06:39 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:06:39 - 08:06:41 - M.J. Bezuijen
  08:06:41 - 08:06:46 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:06:47 - 08:09:32 - M.J. Bezuijen
  08:09:32 - 08:09:34 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:09:35 - 08:09:50 - J.J. Boerboom
  08:09:50 - 08:09:51 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:09:51 - 08:10:09 - M.J. Bezuijen
  08:10:09 - 08:10:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:10:10 - 08:10:18 - J.J. Boerboom
  08:10:19 - 08:10:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:10:20 - 08:11:35 - M.J. Bezuijen
  08:11:35 - 08:11:38 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:11:38 - 08:12:05 - M.E. van Leeuwen
  08:12:05 - 08:12:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:12:06 - 08:12:22 - M.J. Bezuijen
  08:12:23 - 08:12:24 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:12:24 - 08:12:36 - M.E. van Leeuwen
  08:12:36 - 08:12:40 - M.J. Bezuijen
  08:12:40 - 08:14:18 - M.J. Bezuijen
  08:14:18 - 08:14:19 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:14:19 - 08:14:50 - E.H. Meijer
  08:14:50 - 08:14:51 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:14:51 - 08:15:34 - M.J. Bezuijen
  08:15:34 - 08:15:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:15:36 - 08:16:08 - E.H. Meijer
  08:16:08 - 08:17:49 - M.J. Bezuijen
  08:17:49 - 08:17:50 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:17:50 - 08:18:28 - M.E. van Leeuwen
  08:18:28 - 08:18:29 - M.J. Bezuijen
  08:18:29 - 08:18:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:18:30 - 08:19:28 - M.J. Bezuijen
  08:19:28 - 08:19:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:19:29 - 08:19:42 - M.R. van den Boomgaard
  08:19:42 - 08:19:43 - M.J. Bezuijen
  08:19:43 - 08:19:45 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:19:45 - 08:20:01 - M.R. van den Boomgaard
  08:20:01 - 08:20:07 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:20:07 - 08:20:45 - M.J. Bezuijen
  08:20:45 - 08:20:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:20:47 - 08:21:18 - M.R. van den Boomgaard
  08:21:18 - 08:21:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:21:20 - 08:22:11 - M.J. Bezuijen
  08:22:11 - 08:22:12 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:22:12 - 08:22:44 - M.J. Bezuijen
  08:22:44 - 08:22:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:22:47 - 08:24:20 - M.J. Bezuijen
  08:24:20 - 08:24:23 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:24:23 - 08:24:51 - M.J. Meurs-Troch
  08:24:52 - 08:24:53 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:24:53 - 08:25:14 - M.J. Bezuijen
  08:25:14 - 08:25:15 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:25:15 - 08:25:21 - M.J. Meurs-Troch
  08:25:22 - 08:25:23 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:25:23 - 08:25:26 - M.J. Bezuijen
  08:25:26 - 08:25:28 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:25:28 - 08:25:57 - M.R. van den Boomgaard
  08:25:57 - 08:25:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:25:58 - 08:27:12 - M.J. Bezuijen
  08:27:13 - 08:27:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  08:27:33 - 08:27:34 - M.J Bezuijen
  08:27:37 - 08:27:47 - M.J Bezuijen
  08:27:47 - 08:28:38 - Y. Bink-Winterkamp
  08:28:38 - 08:28:50 - M.J Bezuijen
  08:28:50 - 08:29:51 - W.M.S. Meijroos
  08:29:51 - 08:29:52 - W.M.S. Meijroos
  08:29:52 - 08:30:31 - M.J Bezuijen
  09:33:22 - 09:33:23 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:47:34 - 09:48:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:48:15 - 09:48:31 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:48:38 - 09:48:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:48:55 - 09:49:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:49:17 - 09:49:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:49:20 - 09:51:45 - J.A.L. Velner
  09:51:45 - 09:51:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:51:52 - 09:52:02 - J.A.L. Velner
  09:52:02 - 09:52:04 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:52:04 - 09:52:27 - J.A.L. Velner
  09:52:27 - 09:52:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:52:29 - 09:52:54 - J.A.L. Velner
  09:52:54 - 09:52:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:52:58 - 09:52:59 - J.A.L. Velner
  09:52:59 - 09:53:14 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:53:22 - 09:56:49 - E.H. Meijer
  09:56:50 - 09:56:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:56:55 - 09:56:57 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:56:57 - 09:57:16 - W.J. van Steenis
  09:57:16 - 09:57:17 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:57:17 - 09:57:46 - E.H. Meijer
  09:57:47 - 09:57:49 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:57:49 - 09:58:03 - W.J. van Steenis
  09:58:03 - 09:58:04 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:58:04 - 09:58:33 - E.H. Meijer
  09:58:34 - 09:58:44 - J.M.G. Wortel-Driessen
  09:59:09 - 10:01:30 - R. van der Vlies
  10:01:31 - 10:01:36 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:01:42 - 10:01:43 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:01:45 - 10:03:22 - M. Kraneveldt
  10:03:22 - 10:03:24 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:03:24 - 10:04:52 - M. Kraneveldt
  10:04:52 - 10:04:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:04:58 - 10:05:04 - J. van Gils
  10:05:04 - 10:05:29 - M. Kraneveldt
  10:05:29 - 10:05:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:05:30 - 10:05:32 - M. Kraneveldt
  10:05:32 - 10:05:34 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:05:34 - 10:06:52 - M. Kraneveldt
  10:06:52 - 10:06:57 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:06:57 - 10:07:03 - M. Kraneveldt
  10:07:03 - 10:07:11 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:07:29 - 10:10:05 - M.E. van Leeuwen
  10:10:05 - 10:10:12 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:10:12 - 10:10:24 - M.E. van Leeuwen
  10:10:24 - 10:10:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:10:30 - 10:10:36 - M.E. van Leeuwen
  10:10:36 - 10:10:38 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:10:38 - 10:11:22 - M.E. van Leeuwen
  10:11:22 - 10:11:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:11:44 - 10:12:29 - M.J. Meurs-Troch
  10:12:29 - 10:12:33 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:12:35 - 10:12:37 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:12:40 - 10:12:45 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:13:04 - 10:15:07 - V.J.A. Frinking
  10:15:10 - 10:15:14 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:15:27 - 10:16:21 - M.R. van den Boomgaard
  10:16:21 - 10:16:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:16:30 - 10:16:52 - J. van Gils
  10:16:52 - 10:16:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:16:54 - 10:17:39 - M.R. van den Boomgaard
  10:17:39 - 10:17:48 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:17:48 - 10:18:17 - W.J. Blansjaar
  10:18:17 - 10:18:18 - M.R. van den Boomgaard
  10:18:18 - 10:18:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:18:20 - 10:18:40 - M.R. van den Boomgaard
  10:18:40 - 10:18:42 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:18:42 - 10:18:43 - M.R. van den Boomgaard
  10:18:43 - 10:18:47 - W.J. Blansjaar
  10:18:47 - 10:18:48 - M.R. van den Boomgaard
  10:18:48 - 10:18:49 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:18:49 - 10:19:14 - M.R. van den Boomgaard
  10:19:14 - 10:19:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:19:18 - 10:19:20 - M.R. van den Boomgaard
  10:19:20 - 10:19:41 - M.E. van Leeuwen
  10:19:41 - 10:19:42 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:19:42 - 10:22:10 - M.R. van den Boomgaard
  10:22:10 - 10:22:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:22:16 - 10:22:19 - M.R. van den Boomgaard
  10:22:19 - 10:22:36 - M. Kraneveldt
  10:22:36 - 10:23:04 - M.R. van den Boomgaard
  10:23:04 - 10:23:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:23:31 - 10:23:34 - F. Schoonbeek
  10:23:34 - 10:23:39 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:23:39 - 10:24:16 - F. Schoonbeek
  10:24:16 - 10:24:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:24:18 - 10:26:02 - F. Schoonbeek
  10:26:02 - 10:26:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:26:30 - 10:27:20 - J. Mooiman
  10:27:21 - 10:27:27 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:27:47 - 10:29:05 - W.J. Blansjaar
  10:29:05 - 10:29:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:29:24 - 10:30:23 - J.J. Boerboom
  10:30:23 - 10:30:26 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:30:26 - 10:30:36 - M.E. van Leeuwen
  10:30:36 - 10:30:37 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:30:37 - 10:30:55 - J.J. Boerboom
  10:30:55 - 10:30:56 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:30:56 - 10:31:54 - J.J. Boerboom
  10:31:54 - 10:31:56 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:31:56 - 10:31:57 - J.J. Boerboom
  10:31:57 - 10:31:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:31:58 - 10:32:16 - J.J. Boerboom
  10:32:16 - 10:32:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:32:18 - 10:33:41 - J.J. Boerboom
  10:33:41 - 10:33:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:33:52 - 10:34:01 - J.J. Boerboom
  10:34:01 - 10:34:09 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:34:09 - 10:34:10 - J.J. Boerboom
  10:34:11 - 10:34:37 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:34:44 - 10:34:56 - M.R. van den Boomgaard
  10:34:57 - 10:35:05 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:35:25 - 10:37:22 - H. van Rumpt
  10:37:22 - 10:37:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:37:25 - 10:37:45 - S.N. Bout
  10:37:45 - 10:37:46 - H. van Rumpt
  10:37:46 - 10:37:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:37:47 - 10:38:09 - H. van Rumpt
  10:38:09 - 10:38:11 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:38:11 - 10:38:41 - S.N. Bout
  10:38:41 - 10:38:43 - J.M.G. Wortel-Driessen
  10:38:43 - 10:38:45 - H. van Rumpt
  10:38:46 - 10:39:08 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:15:50 - 11:16:23 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:16:49 - 11:17:54 - J. Iedema
  11:17:54 - 11:17:57 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:17:57 - 11:18:32 - E.H. Meijer
  11:18:32 - 11:18:33 - J. Iedema
  11:18:33 - 11:18:36 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:18:36 - 11:18:51 - J.J. Boerboom
  11:18:51 - 11:18:52 - J. Iedema
  11:18:52 - 11:18:53 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:18:53 - 11:19:22 - J. Iedema
  11:19:22 - 11:19:23 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:19:23 - 11:19:38 - E.H. Meijer
  11:19:38 - 11:19:43 - J. Iedema
  11:19:43 - 11:19:53 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:19:53 - 11:20:15 - J. Iedema
  11:20:15 - 11:20:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:20:18 - 11:20:27 - E.H. Meijer
  11:20:27 - 11:20:28 - J. Iedema
  11:20:28 - 11:20:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:20:29 - 11:20:49 - J.J. Boerboom
  11:20:49 - 11:20:50 - J. Iedema
  11:20:50 - 11:21:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:21:03 - 11:21:14 - J. Iedema
  11:21:14 - 11:21:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:21:20 - 11:21:32 - E.H. Meijer
  11:21:32 - 11:21:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:21:35 - 11:21:59 - J. Iedema
  11:21:59 - 11:22:01 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:22:01 - 11:22:37 - J. Iedema
  11:22:37 - 11:22:41 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:22:41 - 11:23:04 - E.H. Meijer
  11:23:04 - 11:23:12 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:23:12 - 11:23:19 - J. Iedema
  11:23:19 - 11:23:21 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:23:21 - 11:24:24 - J. Iedema
  11:24:24 - 11:24:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:24:25 - 11:24:51 - M.E. van Leeuwen
  11:24:51 - 11:24:52 - J. Iedema
  11:24:52 - 11:24:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:24:54 - 11:25:34 - J. Iedema
  11:25:34 - 11:25:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:25:35 - 11:25:49 - M.E. van Leeuwen
  11:25:49 - 11:25:51 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:25:51 - 11:26:04 - J. Iedema
  11:26:04 - 11:26:05 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:26:05 - 11:26:49 - J. Iedema
  11:26:49 - 11:27:01 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:27:01 - 11:29:31 - J. Iedema
  11:29:31 - 11:29:32 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:29:32 - 11:29:49 - H. van Rumpt
  11:29:49 - 11:29:53 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:29:53 - 11:30:13 - J. Iedema
  11:30:13 - 11:30:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:30:25 - 11:30:32 - J. Iedema
  11:30:32 - 11:30:41 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:31:09 - 11:31:12 - R. Weerwag
  11:31:12 - 11:31:13 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:31:13 - 11:32:36 - R. Weerwag
  11:32:36 - 11:32:40 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:32:40 - 11:33:08 - S.N. Bout
  11:33:08 - 11:33:09 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:33:09 - 11:34:32 - R. Weerwag
  11:34:32 - 11:34:34 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:34:34 - 11:35:00 - S. Mohammadian
  11:35:01 - 11:35:02 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:35:03 - 11:35:22 - R. Weerwag
  11:35:22 - 11:35:23 - S. Mohammadian
  11:35:23 - 11:35:24 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:35:24 - 11:35:39 - S. Mohammadian
  11:35:39 - 11:35:40 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:35:40 - 11:35:42 - R. Weerwag
  11:35:42 - 11:35:48 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:35:48 - 11:35:53 - R. Weerwag
  11:35:53 - 11:35:58 - S. Mohammadian
  11:35:58 - 11:35:59 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:36:03 - 11:36:04 - R. Weerwag
  11:36:04 - 11:36:05 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:36:05 - 11:36:50 - R. Weerwag
  11:36:50 - 11:36:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:36:52 - 11:37:07 - M.R. van den Boomgaard
  11:37:07 - 11:37:08 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:37:08 - 11:37:12 - R. Weerwag
  11:37:13 - 11:37:15 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:37:15 - 11:37:48 - R. Weerwag
  11:37:48 - 11:37:51 - F. Schoonbeek
  11:37:51 - 11:37:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:37:54 - 11:38:03 - F. Schoonbeek
  11:38:03 - 11:38:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:38:10 - 11:40:02 - R. Weerwag
  11:40:02 - 11:40:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:40:06 - 11:40:18 - R. van der Vlies
  11:40:18 - 11:40:20 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:40:20 - 11:40:34 - R. Weerwag
  11:40:34 - 11:40:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:40:35 - 11:40:55 - R. Weerwag
  11:40:56 - 11:40:58 - R. Weerwag
  11:40:58 - 11:41:01 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:41:01 - 11:41:17 - J.J. Boerboom
  11:41:17 - 11:41:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:41:19 - 11:41:25 - R. Weerwag
  11:41:25 - 11:41:38 - J.J. Boerboom
  11:41:38 - 11:41:43 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:41:43 - 11:41:45 - R. Weerwag
  11:41:45 - 11:41:46 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:41:46 - 11:42:14 - R. Weerwag
  11:42:14 - 11:42:15 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:42:15 - 11:42:26 - J.J. Boerboom
  11:42:28 - 11:42:30 - R. Weerwag
  11:42:30 - 11:42:31 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:42:31 - 11:42:38 - R. Weerwag
  11:42:39 - 11:42:48 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:43:05 - 11:43:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:43:17 - 11:43:50 - M.C. van der Meer
  11:43:50 - 11:43:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:43:52 - 11:43:53 - M.C. van der Meer
  11:43:53 - 11:44:08 - M.E. van Leeuwen
  11:44:08 - 11:44:09 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:44:09 - 11:45:13 - M.C. van der Meer
  11:45:13 - 11:45:15 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:45:15 - 11:46:40 - M.C. van der Meer
  11:46:40 - 11:46:45 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:46:45 - 11:47:08 - W.M.S. Meijroos
  11:47:08 - 11:47:09 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:47:09 - 11:47:15 - M.C. van der Meer
  11:47:15 - 11:47:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:47:16 - 11:47:32 - W.M.S. Meijroos
  11:47:32 - 11:47:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:47:35 - 11:48:44 - M.C. van der Meer
  11:48:44 - 11:48:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:48:47 - 11:50:18 - M.C. van der Meer
  11:50:18 - 11:50:19 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:50:19 - 11:50:34 - M. Kraneveldt
  11:50:34 - 11:50:36 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:50:36 - 11:51:13 - M.C. van der Meer
  11:51:13 - 11:51:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:51:16 - 11:51:25 - Y. Bink-Winterkamp
  11:51:25 - 11:51:30 - M.C. van der Meer
  11:51:30 - 11:51:41 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:52:15 - 11:52:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:52:18 - 11:53:56 - B.G. Velzen
  11:53:56 - 11:54:00 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:54:00 - 11:54:13 - E.H. Meijer
  11:54:13 - 11:54:14 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:54:14 - 11:54:27 - B.G. Velzen
  11:54:27 - 11:54:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:54:29 - 11:56:36 - B.G. Velzen
  11:56:36 - 11:56:38 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:56:38 - 11:56:57 - J.J. Boerboom
  11:56:57 - 11:56:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:56:58 - 11:58:47 - B.G. Velzen
  11:58:47 - 11:58:48 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:58:48 - 11:59:28 - Y. Bink-Winterkamp
  11:59:28 - 11:59:29 - B.G. Velzen
  11:59:29 - 11:59:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  11:59:30 - 12:00:50 - B.G. Velzen
  12:00:50 - 12:00:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:00:54 - 12:01:04 - M.R. van den Boomgaard
  12:01:04 - 12:01:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:01:06 - 12:01:43 - B.G. Velzen
  12:01:43 - 12:01:47 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:01:47 - 12:02:17 - M.R. van den Boomgaard
  12:02:17 - 12:02:22 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:02:22 - 12:02:39 - H. van Rumpt
  12:02:39 - 12:02:42 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:02:42 - 12:03:23 - M.R. van den Boomgaard
  12:03:23 - 12:03:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:03:29 - 12:03:35 - B.G. Velzen
  12:03:35 - 12:03:36 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:03:36 - 12:03:44 - J. van Gils
  12:03:44 - 12:03:48 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:03:48 - 12:04:03 - B.G. Velzen
  12:04:03 - 12:04:04 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:04:04 - 12:04:43 - B.G. Velzen
  12:04:43 - 12:04:46 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:04:46 - 12:04:56 - F. Schoonbeek
  12:04:56 - 12:05:00 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:05:00 - 12:05:06 - F. Schoonbeek
  12:05:06 - 12:05:07 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:05:07 - 12:05:09 - F. Schoonbeek
  12:05:09 - 12:05:11 - B.G. Velzen
  12:05:11 - 12:05:12 - F. Schoonbeek
  12:05:12 - 12:05:23 - B.G. Velzen
  12:05:23 - 12:05:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:05:25 - 12:05:55 - B.G. Velzen
  12:05:55 - 12:05:57 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:05:57 - 12:06:02 - J.J. Boerboom
  12:06:02 - 12:06:11 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:06:11 - 12:06:32 - B.G. Velzen
  12:06:32 - 12:06:36 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:06:36 - 12:06:52 - M.J. Meurs-Troch
  12:06:52 - 12:06:58 - B.G. Velzen
  12:06:58 - 12:07:02 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:07:02 - 12:07:04 - M.J. Meurs-Troch
  12:07:04 - 12:07:05 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:07:05 - 12:07:06 - B.G. Velzen
  12:07:06 - 12:07:16 - M.J. Meurs-Troch
  12:07:16 - 12:07:27 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:07:27 - 12:07:52 - B.G. Velzen
  12:07:52 - 12:07:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:07:54 - 12:07:57 - Y. Bink-Winterkamp
  12:07:57 - 12:07:59 - B.G. Velzen
  12:07:59 - 12:08:01 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:08:01 - 12:08:21 - B.G. Velzen
  12:08:21 - 12:08:26 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:08:26 - 12:08:42 - M.R. van den Boomgaard
  12:08:42 - 12:08:44 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:08:44 - 12:08:47 - M.R. van den Boomgaard
  12:08:47 - 12:08:50 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:08:50 - 12:08:51 - M.R. van den Boomgaard
  12:08:51 - 12:08:52 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:08:52 - 12:08:56 - M.R. van den Boomgaard
  12:08:56 - 12:08:58 - B.G. Velzen
  12:08:58 - 12:09:04 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:09:04 - 12:09:05 - B.G. Velzen
  12:09:05 - 12:09:42 - J. Iedema
  12:09:42 - 12:09:49 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:09:49 - 12:10:02 - M.R. van den Boomgaard
  12:10:02 - 12:10:06 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:10:06 - 12:10:15 - B.G. Velzen
  12:10:15 - 12:10:50 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:10:51 - 12:10:57 - J.J. Boerboom
  12:10:57 - 12:10:58 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:10:58 - 12:11:10 - J.J. Boerboom
  12:11:10 - 12:11:17 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:11:17 - 12:11:20 - R. van der Vlies
  12:11:20 - 12:11:21 - J.J. Boerboom
  12:11:21 - 12:11:29 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:11:29 - 12:11:32 - J.J. Boerboom
  12:11:32 - 12:11:33 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:11:33 - 12:11:34 - J.J. Boerboom
  12:25:32 - 12:25:43 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:25:43 - 12:25:57 - J.J. Boerboom
  12:25:58 - 12:26:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:26:06 - 12:26:16 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:26:20 - 12:26:39 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:26:43 - 12:27:15 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:27:15 - 12:27:27 - J.J. Boerboom
  12:27:27 - 12:27:33 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:27:35 - 12:27:39 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:27:46 - 12:28:02 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:28:05 - 12:28:22 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:28:27 - 12:29:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:29:35 - 12:30:06 - M. Kraneveldt
  12:30:06 - 12:30:17 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:30:20 - 12:30:32 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:30:34 - 12:30:44 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:30:46 - 12:31:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:31:06 - 12:31:18 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:31:24 - 12:31:41 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:31:42 - 12:32:01 - J.J. Boerboom
  12:32:02 - 12:32:04 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:32:04 - 12:32:07 - M. Kraneveldt
  12:32:07 - 12:32:08 - J.A.L. Velner
  12:32:08 - 12:32:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:32:10 - 12:32:12 - J.A.L. Velner
  12:32:12 - 12:33:05 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:33:08 - 12:33:55 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:33:56 - 12:39:11 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:39:28 - 12:39:54 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:39:55 - 12:40:03 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  12:40:04 - 12:42:32 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:42:32 - 12:42:43 - F. Schoonbeek
  12:42:43 - 12:43:30 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:43:31 - 12:43:46 - H. van Rumpt
  12:43:46 - 12:45:33 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:45:33 - 12:45:51 - J.J. Boerboom
  12:45:51 - 12:49:01 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:49:02 - 12:49:22 - J.J. Boerboom
  12:49:24 - 12:49:25 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:49:25 - 12:49:33 - F. Schoonbeek
  12:49:34 - 12:51:24 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:51:24 - 12:51:36 - B.W. Aptroot
  12:51:36 - 12:52:46 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:52:47 - 12:53:01 - M. Kraneveldt
  12:53:01 - 12:53:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:53:04 - 12:53:07 - J.J. Boerboom
  12:53:07 - 12:53:51 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:53:52 - 12:54:03 - M.E. van Leeuwen
  12:54:03 - 12:59:57 - J.M.G. Wortel-Driessen
  12:59:57 - 13:00:09 - M. Kraneveldt
  13:00:11 - 13:00:38 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:00:38 - 13:01:01 - J.J. Boerboom
  13:01:01 - 13:01:03 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:01:03 - 13:01:16 - M.R. van den Boomgaard
  13:01:17 - 13:02:00 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:02:02 - 13:02:19 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:02:19 - 13:02:31 - J.F. Brouwer-Weemhoff
  13:02:32 - 13:04:17 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:04:19 - 13:04:35 - J.M.G. Wortel-Driessen
  13:04:35 - 13:05:21 - V.F. van Yperen
  13:05:21 - 13:06:10 - J.M.G. Wortel-Driessen
 10. 9

  Moties

  Titel
  2206-77 - Raden in Verzet 2022-2026
 11. 10

  13:06:06 - 13:06:10 - J.M.G. Wortel-Driessen