Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

2206-19 Zó! - Polderama II

ID
1399
Agendapunt
Raadsvergadering 2022 (8. Perspectiefnota 2023)
maandag 27 juni 10:00 tot 23:30
Raadzaal
Titel
2206-19 Zó! - Polderama II
Status
Aangenomen
Fractie(s)
  • Zó! Zoetermeer
Toelichting
Verzoekt het college 1. opnieuw contact te zoeken met de partijen die eerder zijn benaderd, en samen met hen te komen tot een haalbaar voorstel voor een mooi toeristisch informatiepunt waarin de geschiedenis en de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder kan worden getoond, 2. dit voorstel aan de raad aan te bieden voor het najaarsdebat in 2023,
Geplande einddatum
30-6-2025
Portefeuillehouder
Van der Meer, M.
Gereed voor afdoening
Niet gereed voor afdoening
Wijze van afdoening
Verdaagd met een memo aan de raad, gepubliceerd op 3 oktober 2023. Verdaagd van 20 oktober 2023 naar 30 juni 2025.
Datum afdoening
Afgedaan
Niet afgedaan
Bijlage(s)